Snurkgeslacht

28-09-2004

Als we het over snurken hebben, gaat het meestal over mannen die snurken. Waarom snurken vrouwen minder dan mannen? Erwin Hemmelder, Hengelo

Snurkstatistiek toont nogal wat variaties. Maar geleerden zijn het eens over het verschil tussen mannen en vrouwen. Een slaaponderzoekscentrum in Vancouver rapporteert dat tweemaal zoveel mannen als vrouwen snurken, maar dat het verschil na de overgang verdwijnt. Het Nederlandse snurken.nl stelt dat 44 procent van de mannen en 28 procent van de vrouwen snurkt. En na een veertienjarige studie concludeerde de Stanford Sleep Disorders Clinic dat mannen harder snurken dan vrouwen. Van de snurkende mannen overschreed 85 percent de grens van 38 decibel, het lawaai van een snelweg. Het snurken bij mannen neemt toe met de leeftijd, zo constateerde Eva Lindberg, van Uppsala University (Zweden). Ze volgde tien jaar lang zo'n drieduizend mannen en zag dat in die tijd het aantal snurkers met vijftig procent toenam. Snurken ontstaat doordat het zachte weefsel in de bovenste luchtwegen zich tijdens de slaap ontspant en gaat vibreren. Soms zijn die weefsels vergroot, bijvoorbeeld bij ontstekingen. Ook zwaarlijvigheid, alcohol en sommige medicijnen kunnen zorgen voor extra snurken. Maar dat verklaart nog niet dat snurken een mannelijke activiteit is.
Mary Behan, hoogleraar aan de University of Wisconsin, is dé expert als het gaat om het verschil tussen man en vrouw bij snurken. Zij onderzocht de aansturing van de tong en de ademhaling. Zij vond bij ratten dat de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron de ademhaling beïnvloeden. Vrouwelijke ratten reageren heftiger op zuurstoftekort dan mannelijke. Ze gaan dan dieper ademhalen en de tong komt in actie. Vrouwtjes bij wie de productie van vrouwelijke hormonen is stilgelegd, krijgen dezelfde reactie als mannetjes. Behan trekt de vergelijking met zware menselijke snurkers. Na de overgang snurken vrouwen evenveel als mannen. Behalve als ze hormoontherapie krijgen. Mannelijke ratten hebben alleen als ze jong zijn nog een heftige reactie op zuurstoftekort, daarna neemt dat snel af.